Podmínky účasti ve hře o wellness víkend s JUST AWAY

Účastí ve výherní hře JUST AWAY vyjadřuje účastník souhlas s následujícími podmínkami účasti:

1. Pořadatelem hry je: společnost Eurotours Gesellschaft m.b.H. se sídlem Kirchberger Strasse 8, 6370 Kitzbühel, Rakouská republika (dále jen „EUROTOURS“). Příjemcem osobních údajů, které účastník poskytuje, je společnost EUROTOURS. Poskytnuté osobní údaje budou použity výlučně pro účely hry JUST AWAY.

2. Z účasti ve hře jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Eurotours Gesellschaft m.b.H., jejich rodinní příslušníci a životní partneři.

3. K účasti je třeba přihlásit se k odebírání informačního newsletteru; v zaslané e-mailové zprávě je poté nutné kliknutím potvrdit potvrzovací odkaz. Účast ve výherní hře je bezplatná. Účastník hradí pouze poplatky za internetové připojení k webovým stránkám hry. Účast prostřednictvím herních klubů nebo jiných komerčních poskytovatelů služeb je zakázána. V případě, že dojde k porušení zde uvedených podmínek účasti, vyhrazuje si společnost EUROTOURS právo příslušné osoby z účasti ve hře vyloučit a následně odmítnout vyplacení případné výhry anebo vymáhat již vyplacenou výhru zpět.

4. Výplata výhry v hotovosti, její výměna ani jakékoli jiné formy náhrady nejsou možné. Společnost Eurotours Gesellschaft m.b.H. nepřebírá žádnou odpovědnost za případy, kdy by se z jí nezaviněných příčin zprávy elektronické komunikace ztratily a/nebo výhra nebyla doručena výherci.

5. Vyhrát lze jeden pobyt pro 2 osoby na 3 noci v hotelu 4* superior Regina Sölden v Rakousku s polopenzí, wellness poukazem a zážitkovou kartou. Termíny možné dle dostupnosti v rozmezí 06.07.2019 - 20.10.2019. Na místě se hradí pobytová taxa 2,5 € na osobu/noc od 15ti letTermín pobytu si domluvíte s pracovníkem společnosti Eurotours Gesellschaft m.b.H.

6. Hra začíná dne 27.05.2019 a končí dne 02.06.2019

7. Společnost EUROTOURS uchovává osobní údaje účastníků výhradně pro účely pořádání hry JUST AWAY. Osobní údaje slouží k jednoznačné identifikaci výherce a zaslání výhry. Účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s předáním a uchováním těchto údajů k výše uvedeným účelům.

8. Výhru nelze vymáhat právně. Účast ve hře je nepřenosná na jiné osoby a výhru nelze vyplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli sporů, které by vznikly na základě této hry nebo v souvislosti s ní, se uplatňuje právní řád České republiky.

9. Jakákoli povinnost k náhradě škody, která by společnosti EUROTOURS, jejím orgánům, zaměstnancům nebo pověřeným partnerům vyplynula na základě hry JUST AWAY nebo v souvislosti s ní, a to z jakéhokoli důvodu, je omezena na případy úmyslných nebo hrubě nedbalostních skutků. To se netýká případů, kdy dojde k újmě na životě, tělesnému zranění nebo poškození zdraví, ani případných nároků vzniklých následkem hrubého porušení smluvních povinností. Společnost EUROTOURS přebírá odpovědnost za zavinění v přiznaném rozsahu. Nároky vzniklé v důsledku hrubého porušení smluvních povinností jsou však vždy omezeny na vzniklé škody v předvídatelném nebo typickém rozsahu.

10. Společnost EUROTOURS si vyhrazuje právo ze závažných důvodů hru JUST AWAY k libovolnému datu a bez předchozího oznámení ukončit. V případě ukončení akce ze závažných důvodů bude společnost EUROTOURS účastníky o této skutečnosti neprodleně informovat. K ukončení akce ze závažných důvodů může dojít zejména tehdy, když není z technických důvodů možné zajistit její řádný průběh. Společnost EUROTOURS v takovém případě nepřebírá žádnou odpovědnost za ušlé možnosti vyplývající z účasti.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.