Ochrana osobních údajů

Odpovědnou institucí je společnost Eurotours Česko s.r.o., Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5 (dále jen „Eurotours Česko“).
Na portálu „JUST AWAY“ je společností Eurotours Česko prováděn sběr, zpracování a využívání osobních údajů.

Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních nebo majetkových poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Platí to zejména pro jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, bankovní a platební údaje, hesla, jména a adresy spolucestujících, pokud se liší, a případně pro údaje o pasu a veškeré údaje související s Vaší rezervací (místo a čas příjezdu a odjezdu, letecká společnost, hotel, půjčovna aut). Shromažďujeme také speciální kategorie informací, abychom poskytli bezbariérový přístup, upřednostňovanou stravu nebo jiné požadované služby.
Sběr, zpracování a využívání osobních údajů se provádí za účelem zřízení a plnění smluv o zprostředkování cesty, včetně přípravy zarezervované cestovní smlouvy, zpracování plateb, provozování našich webových stránek, mobilních aplikací a elektronických komunikací, jakož i jiných obchodních operací (správa kmenových dat) a pro zlepšování obchodních procesů. Sběr, zpracování a využívání dat k uskutečnění výherních her a k rozesílání elektronických zpravodajů e-mailem nebo zprávami SMS se provádí pouze v případě, že je to z právního hlediska přípustné, nebo že jste k tomu poskytli výslovný souhlas. Proti dalšímu využití údajů můžete kdykoliv vznést námitky (také elektronicky).

Vaše údaje budou v každém případě uchovávány po dobu a v rozsahu, který je vyžadován podle smluvního základu. Po dokončení smlouvy budou vaše údaje uchovávány po dobu 7 let podle našich účetních povinností (v Rakousku). Informace o Vás budou navíc uloženy na základě našeho oprávněného zájmu, dokud od Vás neobdržíme odůvodněnou námitku, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu, dokud tento souhlas neodvoláte.

Vaše údaje používáme ve Vašem i našem oprávněném zájmu k optimalizaci našich služeb pro Vás a pro budoucí služby. To zahrnuje:
  • použití informací o často cestujících osobách a cestovních preferencích;
  • předvyplnění formulářů a platebních údajů;
  • použití kontaktních údajů
– k informování o změnách v domluvených službách;
– ke kontaktování v případě nouze;
– k získání zpětné vazby o poskytovaných službách;
– k zasílání informací o našich produktech a službách elektronicky a poštou.
Pokud na Vaší straně nepřijmeme příslušný zájem příslušným způsobem, můžete jej nám projevit opačným sdělením.

Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou uloženy a zpracovány na serveru společnosti Eurotours Ges.m.b.H., Kirchberger Str. 8, 6370 Kitzbühel, Rakousko (dále jen „Eurotours Rakousko“), mateřské společnosti Eurotours Česko.

Při rezervaci služeb cestovního ruchu lze také shromáždit osobní údaje spolucestujících. Ujistěte se prosím, že všechny informace vztahující se k třetím stranám jsou poskytovány těmito osobami s jejich souhlasem.

Pokud obdržíme Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služby a Vy jste proti tomu nevznesli námitky, vyhrazujeme si právo Vám pravidelně e-mailem nabízet produkty z našeho sortimentu podobné těm, které již byly využity. Proti tomuto použití e-mailové adresy můžete kdykoli podat námitku odesláním zprávy na níže uvedené kontaktní údaje nebo prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného odkazu v reklamní e-mailové zprávě, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
Společnost Eurotours Česko předá vaše osobní údaje provozovateli cestovního ruchu Eurotours Rakousko za účelem vyřízení a provádění služeb cestovního ruchu zprostředkovaných společností Eurotours Česko.

Společnost Eurotours Rakousko předává vaše údaje příslušným smluvním partnerům (např. letecké společnosti, hotel, půjčovna automobilů, poskytovatel fakturačních a distribučních služeb, pojišťovně poskytující cestovní pojištění, vlastní servisní partneři nebo přidružené společnosti). Převod na jiné třetí strany neprobíhá.

V každém případě Eurotours Česko a Eurotours Rakousko předají uložené údaje pouze třetím stranám, které se je zavázaly používat pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně dat.

Předávání vašich osobních údajů státním úřadům se uskuteční pouze v případě, že je to naší zákonnou povinností.

Společnosti Eurotours Česko a Eurotours Rakousko případně předají Vaše osobní údaje i poskytovatelům služeb a jurisdikcí mimo vaši domovskou zemi nebo země, kde sídlí společnosti Eurotours Česko a Eurotours Rakousko, pro zde popsané účely, a to včetně zemí, které eventuálně nemusí mít stejnou úroveň ochrany údajů. Za účelem ochrany údajů budou data předávána v souladu s příslušnými smlouvami o přenosu dat a dalšími ochrannými opatřeními.

Není-li datový přenos osobních údajů prováděn samotnou dotyčnou osobou, ale jinými zástupci, požádáme Vás, dotčené osoby (zejména spolucestující), o informování o shromažďování, uchovávání a používání Vašich údajů prostřednictvím společností Eurotours Česko a Eurotours Rakousko a o informování výše uvedených kategorií příjemců o takovém předání údajů.
Společnosti Eurotours Česko a Eurotours Rakousko zavádějí veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření, aby zajistila zabezpečení osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím. Tato opatření jsou pravidelně upravována tak, aby odpovídala současnému stavu techniky.

Abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat co nejbezpečněji, používají společnosti Eurotours Česko a Eurotours Rakousko při rezervaci k přenosu dat zásadně bezpečnostní software s protokolem SSL (Secure Socket Layer). Výsledkem je, že přenos dat probíhá šifrovaně.
V rámci naší internetové nabídky používáme takzvané soubory cookies. Jsou to malé soubory uložené v Vašem počítači, pomocí nichž lze znovu rozpoznat Váš počítač. Tyto soubory však nelze přiřadit žádné určité osobě. Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „relační soubory cookies“, které se dočasně ukládají v počítači výhradně po dobu používání našich internetových stránek. Na druhou stranu používáme také trvalé soubory cookies, abychom uložili informace o návštěvnících, kteří opakovaně přistupují k našim stránkám. Obsah trvalého souboru cookie se omezuje na identifikační číslo. Neukládají se informace o jménu, úplné adrese IP atd.

Používání souborů cookies můžete zabránit tak, že v nastavení Vašeho prohlížeče deaktivujete přijímání souborů cookies. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Některé z našich souborů cookies jsou bezpodmínečně nutné k používání našich internetových stránek nebo některých jejich funkcí. Tyto funkční soubory cookies nelze při používání našich internetových stránek odmítnout. Částečně také používáme analytické soubory cookies pro zlepšení výkonu našich internetových stránek. Můžete odmítnout použití jakýchkoli jiných souborů cookies, které nejsou k provozu těchto internetových stránek technicky nezbytné.
Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics a Google Remarketing. Jedná se o služby společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google používá tzv. „soubory cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání internetových stránek. Informace o vašem používání těchto internetových stránek, získané pomocí souborů cookies, jsou obvykle odesílány do serveru společnosti Google, kde jsou uloženy. Avšak při aktivaci anonymizace adres IP na těchto internetových stránkách bude Vaše adresa IP společností Google nejprve zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Adresu jsme změnili na „gat._anonymizeIp ();“. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána do serveru společnosti Google a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek souvisejících s aktivitou internetových stránek a používáním internetu. Adresa IP přenášená službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením prohlížeče.
Kromě údajů shromážděných pomocí standardní implementace služby Google Analytics byly povoleny následující funkce: přehledy o zobrazení v síti Google Display, integrace služby DoubleClick Campaign Manager a přehledy služby Google Analytics ke zjišťování demografických znaků a zájmů.

Třetí strany, včetně společnosti Google, umísťují na webových stránkách na internetu reklamy a používají uložené soubory cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto internetových stránkách.

Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie a související s Vaším používáním internetových stránek (včetně Vaší adresy IP) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala tím, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete modul plug-in dostupný pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz je tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Bližší informace o službě Google Analytics a ochraně dat naleznete na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Na cestovní portálu „JUST AWAY“ jsou integrovány moduly plug-in sociální sítě společnosti Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Moduly plug-in společnosti Facebook poznáte podle loga společnosti Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí“.

Když navštívíte cestovní portál „JUST AWAY“, naváže modul plug-in přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Společnost Facebook tím obdrží informace, že jste pod Vaší adresou IP navštívili naše internetové stránky. Kliknete-li na facebookové tlačítko „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na portálu Facebook, můžete propojit obsah cestovního portálu „JUST AWAY“ s profilem na portálu Facebook. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu cestovního portálu „JUST AWAY“ k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že společnost Eurotours Česko nemá žádné povědomí o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Facebook.

Další informace o používání osobních údajů naleznete v zásadách používání údajů společnosti Facebook, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojila Vaši návštěvu cestovního portálu „JUST AWAY“ s Vaším uživatelským účtem na portálu Facebook, odhlaste se od uživatelského účtu na portálu Facebook.

Načtení modulu plugin společnosti Facebook pro Váš prohlížeč také můžete úplně zabránit, např. tímto pomocí nástroje „Facebook Blocker“.
Na cestovním portálu „JUST AWAY“ je integrován modul plug-in +1 od společnosti Google. Poznáte to podle tlačítka na ploše s označením „g+1“. Toto tlačítko Vám a ostatním uživatelům umožní přijímat personalizovaný obsah od společnosti Google. Společnost Google ukládá informace, že jste u určitého obsahu klikli na tlačítko Google +1, a také informace o stránce, kterou jste prohlíželi při kliknutí na tlačítko. Informace se mohou zobrazit ve službách společnosti Google jako poznámky spolu s názvem Vašeho profilu a Vaší fotografií, např. ve výsledcích vyhledávání nebo na Vašem profilu na portálu Google nebo jinde na internetových stránkách a reklamách na internetu.

Společnost Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách „Google +1“ za účelem dalšího rozvíjení služeb Google. Kromě toho budou poskytnuté informace použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může publikovat souhrnné statistiky o aktivitách „Google +1“ uživatelů, případně takové statistiky předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo partnerské internetové stránky.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro tlačítko „Google +1“ zde: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Pokud nechcete, aby společnost Google okamžitě spojovala data shromážděná prostřednictvím našich internetových stránek s profilem na portálu Google+, je nutné se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit z portálu Google+. Načtení modulů plug-in společnosti Google také s rozšířeními add-on pro Váš prohlížeč také můžete úplně zabránit, např. pomocí nástroje Script Blocker „NoScript“.
Cestovní portál „JUST AWAY“ je propojen s modulem plug-in sociální sítě Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Modul plug-in společnosti Pinterest lze rozpoznat podle tlačítka „Pin it“.

Pokud kliknete na tlačítko „Pin it“, když jste přihlášeni k účtu Pinterest, můžete propojit obsah cestovního portálu „JUST AWAY“ s profilem na portálu Pinterest. To umožňuje společnosti Pinterest přiřadit návštěvu cestovního portálu „JUST AWAY“ k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že společnost Eurotours Česko nemá žádné povědomí o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Pinterest. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest zde: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy.
Tato internetová stránka se účastní partnerských programů společnosti affilinet GmbH („affilinet“), služby pro integraci reklam ve formě textových odkazů, obrazových odkazů, reklamních bannerů nebo vstupních dialogových oken. Společnost affilinet používá tzv. soubory „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání internetových stránek. Společnost affilinet také používá tzv. webové majáky (neviditelné obrázky). Tyto webové majáky mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost těchto stránek.
Informace generované pomocí souborů cookies a webových majáků o používání těchto internetových stránek (včetně Vaší adresy IP) a poskytování reklamních formátů jsou přenášeny do serveru společnosti affilinet, kde se ukládají. Tyto informace mohou být předány společností affilinet smluvním partnerům společnosti affilinet. Společnost affilinet však nebude slučovat vaši IP adresu s jinými daty, které jste uložili.

Instalaci souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete souhlas s tím, že společnost affilinet bude zpracovávat údaje, které o Vás byly shromážděny, výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.
Další informace o využití údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti affilinet: http://www.affili.net/de/Datenschutz.aspx
Na těchto internetových stránkách jsou pomocí technologií společnosti Facebook v anonymní podobě a pro marketingové účely shromažďovány a ukládány informace o surfování návštěvníků. Tato data se ukládají v počítači nebo mobilním zařízení pomocí takzvaných textových souborů „cookies“. Společnost Facebook na základě algoritmu analyzuje chování při surfování a poté může zobrazovat cílené doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na vašem účtu Facebook (tzv. Facebook Ads). Tato technologie umožňuje cíleně oslovit na portálu Facebook uživatele internetu, kteří se již na internetových stránkách zajímali o naše cestovní produkty. Tyto údaje nelze v žádném případě použít k osobní identifikaci návštěvníka těchto internetových stránek. Společnost Facebook dodržuje nastavení soukromí a nabízí uživateli odpovídající možnosti, jak rozhodnout, které reklamy by měly být zobrazeny. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ popř. zde naleznete další informace, jak ovládat nebo odstranit internetové reklamy na portálu Facebook: https://www.facebook.com/about/ads/#impact
Naše internetové stránky používají postup Visual Website Optimizer pro určení statistických parametrů o využívání naší nabídky. Při tom se pořizují anonymní naměřené hodnoty. Tento test používá k opětovnému rozpoznání souborů cookies v počítačových systémech, jejichž životnost je omezena na dobu trvání testu. Adresy IP se při tomto postupu neukládají. Můžete kdykoliv vznést námitky s budoucím účinkem proti ukládání Vašich anonymně získaných údajů o návštěvnosti.
Tato internetová stránka využívá software společnosti Userlike UG (s ručením omezeným), což je software pro živý chat. Společnost Userlike používá soubory cookies, textové soubory, které se ukládají do počítače a které nám na internetových stránkách umožňují s Vámi osobně komunikovat formou chatu v reálném čase. Shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek a nejsou spojeny s osobními údaji majitele pseudonymu.
Tyto internetové stránky využívají služby poskytované společností Ve Interactive, což jsou služby zpětné vazby, v rámci nichž může být dočasně ukládán váš text. Takto získané informace o používání těchto internetových stránek jsou uloženy na serveru s vysokou mírou zabezpečení v rámci Evropské unie. Jménem provozovatele těchto internetových stránek použije společnost Ve Interactive tyto informace při nejasném nebo rozporném používání internetových stránek k objasnění e-mailem. Vaše zákonná práva na informace, opravu nebo odstranění zůstávají nedotčena. Pokud nelze podat žádné vysvětlení, budou informace automaticky odstraněny.
Každému zákazníkovi, který se odpovídajícím způsobem zaregistruje, zřizujeme heslem zabezpečený přímý přístup k jeho uloženým údajům o portfoliu (zákaznický účet, „můj portál JUST AWAY – přihlášení“). Zde zobrazíte údaje o Vašich rezervacích a spravujete své osobní údaje. Zavazujete se, svoje osobní přístupové údaje budete považovat za důvěrné a nedáte je k dispozici neoprávněným třetím osobám. Nemůžeme přijmout odpovědnost za zneužití hesel, pokud by se zneužití vymykalo naší kontrole.
Pro zasílání informačního zpravodaje používáme proceduru tzv. Double opt-in, tj. informační zpravodaj Vám pošleme e-mailem až poté, co nám vysloveně potvrdíte, že máme aktivovat službu zasílání informačního zpravodaje. Poté vám zašleme e-mail s výzvou, abyste kliknutím na odkaz v tomto e-mailu potvrdili, že máte zájem odebírat náš informační zpravodaj. Pokud byste později od nás nechtěli odebírat další informační zpravodaje, můžete kdykoliv vznést námitku, aniž byste za tímto účelem vynaložili jakékoliv náklady. V každém informačním zpravodaj se také samozřejmě nachází odkaz pro odhlášení. Stačí nás písemně kontaktovat na naše kontaktní údaje (např. e-mail, fax, dopis).
Máte právo kdykoliv získat informace o osobních údajích, které o Vás máme uložené, včetně jejich původu a příjemců a účelu uchovávání, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena legálnost zpracování informací získaných na základě Vašeho předešlého souhlasu před odvoláním, právo požadovat opravu Vašich chybných osobních údajů, nebo, je-li to nutné, právo na okamžité vymazání Vašich osobních údajů za předpokladu, že již neexistují žádné právní důvody k uchovávání dotyčných údajů. Dále máte právo požadovat, aby bylo zpracování omezeno, abyste od nás obdrželi Vámi poskytnuté osobní údaje o Vaší osobě ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a aby byly tyto informace převedeny na jinou zodpovědnou osobu (bez překážek z naší strany) a aby byly Vaše údaje přímo předávány od nás jiné odpovědné osobě, pokud to bude technicky možné a za předpokladu, že to nebude mít vliv na práva a svobody jiných osob. Konečně v případě nečinnosti, která je v rozporu se zákonem, ze strany společnosti Eurotours Česko můžete podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů, nebo v případě nečinnosti, která je v rozporu se zákonem, ze strany Eurotours Rakousko tak můžete učinit u příslušného rakouského Úřadu pro ochranu osobních údajů (Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň). Žádost zašlete písemně nebo e-mailem na adresu:

Eurotours Česko
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5
E-mail: datenschutz@eurotours.at

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.